Joutjärven seurakunnan nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään arjessa kristittynä.

 


 

Joutjärven seurakunnan nuorissa eli Jovilla on jokaisen nuoren turvallista olla, viettää aikaa, osallistua toimintaan ja toteuttaa itseään erilaisissa tehtävissä.

Parasta Jovilla on se, että siellä jokainen nuori saa kasvaa kristittynä, oppia tuntemaan rakastavaa ja armollista Jumalaa Raamatun opetuksen, rukouksen, ehtoollisen ja kristittyjen rakastavan ja hoitavan yhteyden kautta. Joville saa jokainen tulla sellaisena kun on, ketään ei jätetä yksin ja kaikista pidetään hyvää huolta.

Menestyvän, toimivan ja laaja-alaisen nuorisotyön arvoja ja avainasioita ovat: Hengellisyys, rakkaus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, totuudellisuus, välittävä paimenuus, turvallisuus, kiinnostus nuorista, aitous, läsnäolo, levollisuus, positiivisuus, tavoitteellisuus, rentous, organisointi, vastuun antaminen, luottaminen, kannustaminen ja palkitseminen.

Joutjärven seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä levittää kristillistä sanomaa ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta.

 


 

Pyrimme siihen, että nuoret itse saavat olla vaikuttamassa ja toteuttamassa toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Uskomme vahvasti siihen, että toiminta on nuorten mieleen etenkin silloin, kun he saavat itse olla tekemässä siitä oman näköistä.

Haluamme toiminnassamme olla rohkeasti julistamassa sanomaa rakastavasta Jumalasta. Kaikki ovat tervetulleita, omana itsenään, omien vahvuuksien ja heikkouksien kanssa.

 


 

Liiderikoulutus

Joutjärven seurakunnan isoskoulutus, eli Liideri, kestää noin vuoden, syksystä kevääseen. Liideri pitää sisällään 4 viikonloppuleiriä, koulutuspäiviä sekä erilaisia vastuutehtäviä nuortentoiminnassa. Liiderin kautta nuori pääsee luonnollisesti mukaan nuoren seurakunnan toimintaan ja oppii tuntemaan lisää itseään sekä Jumalaa.

Nuortentoiminta

Jovin nuortentoiminta on monipuolista ja eloisaa. Nuorten päätapahtuma on lauantaisin klo 18 järjestettävä nuortenilta. Sen lisäksi viikkotoimintaan kuuluu tiistain avis, eli avoin raamattupiiri, keskiviikon jätkien saunailta ja perjantain Jovi Café.

Palveleminen

Pyrimme rakentamaan nuortentoimintaa yhdessä työntekijöiden ja nuorten yhteistyöllä. Uskomme, että jokaisella on jotakin annettavaa seurakunnan hyväksi, on se sitten laulu, taidot kahvilassa tai median saralla, luovuus taiteissa tai kärsivällisyys johtamisessa tai viisaus organisoinnissa. Tule mukaan tekemään!